Workshop: Julens monster

Rita julens monster tillsammans med Yvette Gustafsson

Med enkla teckningstips ritar vi monster tillsammans – monster som får dekorera t.ex. en julgran på plats.

Yvette Gustafsson är serietecknare från Göteborg. Hon gör serierna Zak&Ting, Feltänkt (@feltankt på Instagram) och vetenskapsserien Infosfären till tidningen Populär Astronomi. Hon leder också workshops i serieteckning för åldrarna 10 år och uppåt. 

Bild för tryck:

Bild till Julens monster (182 nedladdningar)

Tidsåtgång: 45 minuter.
Material tillhandahålles av arrangör: A4-papper, blyertspennor, färgpennor, sudd, pennvässare, saxar. Om det finns: färgpapper och lim för att göra monstren lite stabilare.
Något större för workshopledare att rita och visa på (blädderblock eller whiteboardtavla)

Workshopdeltagarna kan vara intresserade av att låna: