Narrativ Design

Malmö Universitet, HT2021

Kursen Narrativ design fokuserar på olika former av visuell produktion för berättande medier som film, animation, tecknade serier och spel.

Skissen som verktyg 1a

Skissen som verktyg 1b

Från verklighet till koncept

Location Scouting

Storyboard

Fyra rutor i sekvens