[/caption] Sophia Hultgren Jenny Andersson Håkan Boström Anna Sundström Frida Ulvegren Therese Johansson Alex Karlsson Fredrik Sahlström Johannes Dreyer Rickard Thid 10 kr eller mer: Tinet Elmgren Sebastian Jäntti Martin Rebas Ett stort TACK till alla ni som bidrog till projektet, och även ni som bloggade, twittrade, delade på fb, m.m. Det var ett roligt projekt där jag fick lära mig en hel del om att nå ut med ett budskap och hur många man kan nå med olika medier - mycket värt, med andra ord!

Crowdfunding via Funded By Me = Great success!!

Under 14 dagar i januari marknadsförde jag min bok Drömresan via Funded By Me, den svensk/norska crowdfunding-sajten som hjälper många att nå ut till sin publik för att få sina projekt finansierade.  Som belöningar fanns en digital version av boken, den fysiska boken samt original från den. Målet var satt till minst 3000 kr, med en önskan om att nå upp till 6400. Med hjälp av vänner och bekanta blev projektet en lyckokast och fyra dagar innan deadline nåddes minimimålet!

De som hjälpte till att crowdfunda var:

crowdfunding

screenshot från funded by me

Finansiärer
300 kr eller mer
Henrik Wannheden
Henrik Kristensson
Lena C. Daboczy
Marie Kjellsdotter
Annica Gustafsson
Stef Gaines
Andreas Roman
David Remahl
100 kr eller mer:
Daniel Daboszy
Johanna Stål
Beatrice Lundgren
Hjalmar Hägglund
Hans Rosenhoff

dansen när minimimålet uppnåddes

Sophia Hultgren
Jenny Andersson
Håkan Boström
Anna Sundström
Frida Ulvegren
Therese Johansson
Alex Karlsson
Fredrik Sahlström
Johannes Dreyer
Rickard Thid

10 kr eller mer:
Tinet Elmgren
Sebastian Jäntti
Martin Rebas

Ett stort TACK till alla ni som bidrog till projektet, och även ni som bloggade, twittrade, delade på fb, m.m. Det var ett roligt projekt där jag fick lära mig en hel del om att nå ut med ett budskap och hur många man kan nå med olika medier – mycket värt, med andra ord!