Uvett + Friends = sant!

Idag beger jag mig till Frölunda Kulturhus för att ha korta workshops med ungdomar. Det blir mina kortaste pass hittills, men vi ska försöka sy ihop saker på 45 minuter. Det är stiftelsen Friends som har kontaktat mig för sitt projekt och för detta tillfälle har jag försökt att tänka på ord som samarbete och förståelse för upplägget av workshopen.

Meet My Friends

Från och med hösten 2009 driver Friends integrationsprojektet Meet My Friends. Vi ger barn i tolv till fjortonårsåldern från olika områden i Göteborgsregionen möjligheten att prova nya aktiviteter tillsammans. Samtidigt som vi har ett kontinuerligt värdegrundsarbete med klasserna, grundat i de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar särskilt med frågor som rör normer, fördomar, rasism och jämställdhet både lokalt och globalt. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökad integration genom värdegrundsarbete och idrotts- och kulturutbyten mellan barn och unga från olika områden i Göteborgsregionen.

Tanken är att elever som kanske aldrig annars skulle ha träffats, ska lära känna varandra och få en förståelse för varandras olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder. Ett annat mål med Meet My Friends är att eleverna ska få möjlighet att stärka sin självbild och sitt självförtroende. Detta genom övningar baserade utifrån Barnkonventionen där eleverna får möjlighet att reflektera kring sig själva och sin omgivning. Något som i sin tur bidrar till att eleverna får en ökad kunskap om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Kontakta Meet My Friends
Tel: 031 724 42 41

Anders Andréasson, projektledare: anders.andreasson@friends.se
Hanna Eklund, utbildningskoordinator: hanna.eklund@friends.se

Vill ni veta mer om vad stiftelsen Friends gör för barn och ungdomar i region Väst, läs mer på deras hemsida

Friends juice