Uvett finns nu med på Kulturterminen.se

Jag finns nu med på Kulturterminen.se, där jag i samarbete med kultursamordnarna i Göteborgs stad blir bokad till skolor runt om i staden. Jag har kurser både för barn och ungdomar där vi går igenom lite grunder för att berätta med bilder och testar att göra egna serier och så håller jag även fortbildningsdagar för lärare där jag tar med mig det jag sett och hört från lärare på de skolor jag varit på, egna funderingar kring lärande och tillsammans pratar vi om hur man kan ta hjälp av serier i skolan i olika ämnen.

Jag hoppas få kunna träffa en massa barn och ungdomar i olika stadsdelar för att dela med mig av mina kunskaper!

Se Kulturterminen.se för mer information om kurser och bokningar.