Uvett med i Utskick från ALFs svenska nätverk

Interkulturell kommunikation

Den 27 janauri genomfördes på Världskulturmuseet en föreläsningsworkshop på temat “Interkulturell kommunikation”. 65 personer deltog i kvällen som dokumenterades av serietecknare Yvette Gustafsson.

Arrangemanget genomfördes som ett samabete mellan ALF, Centrum för Konflikthantering och Världskulturmuseet. 

Jag gick på den här workshopen och tog med mig skissblocket för att dokumentera och illustrera föreläsningsdelen av kvällen. Läs hela nyhetsbrevet från Anna Lindh-stiftelsen här

Och här kan du se mina Anteckningar

Har du en föreläsning/konferens/stormöte som behöver sammanfattas och illustreras? Hör av dig till mig!

Kontakt
Tel. +46 73 926 05 96
E-post: yvette [.] gustafsson [at] gmail.com