Rita serier

ritaserierweb

Jag har hållt workshops i och kring Göteborg sedan 2010, och det går jättebra att boka mig!

Jag är ansluten till Kultur i väst, vilket innebär att skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningar kan boka mig och få ekonomiskt stöd från Kultur i väst. Läs mer om kulturarrangemang med mig på deras hemsida: http://www.kulturivast.se/kulturkatalogen/serieteckning-0

För grundskolan är jag även ansluten till Kulturterminen: Teckna serier med Yvette