Sketch Notes för Göteborgs stad

Göteborgs stad jobbar för att skapa kopplingar mellan de olika stadsdelarna och att få människor och unga att röra sig över stadsdelsgränserna. Den här dagen i november handlade om att Unga ska ha tillgång till hela staden. Det var också ett steg i att göra den nya planen för fritidsverksamhet som ska vara klar 2021. Göteborgs alla fritidspedagoger samlades på fyra olika workshops som fick diskutera olika erfarenheter och idéer för att nå målet.

Jag var med som illustratör för att göra sketch notes/ritade anteckningar (även kallat grafisk facilitering, visualisering m.m.) för att ge en samlad bild av vad som sades under dagen och för att fånga upp så mycket som möjligt av rösterna som kanske inte kom med i någon formell anteckning.

Så här kan det se ut:

Exempel från “Ungas tillgång till hela staden som arena” 28 nov 2018

Sketch notes kan användas för att ge återkoppling efter ett möte (vad har man pratat om egentligen? minns man allt?) där många röster vill höras kan det vara svårt att minnas och svårt att sålla bland informationen. Här ges en återblick och kanske någon association dyker upp som tas upp lättare genom en bild istället för enbart text.

Exempel från värdegrundsdag för GöteborgsRegionen (GR)

Användningsområden för Sketch Notes:

  • Vid möten där man “brainstormar” och vill hitta en röd tråd.
  • Vid workshops där många olika ämnen tas upp, många röster vill höras i olika grupper.
  • Vid föreläsningar för att se om budskapet går fram eller att rätt information finns med.
  • För återkoppling i t.ex. nyhetsbrev efter avslutad dag.
  • För visualisering av t.ex. företagshistoria, fakta eller värdegrund.

Genomförande:

  • Vanligtvis ritar jag för hand på A3-papper som sätts upp på vägg under dagen. Dessa fotograferas/scannas in efter avslutad dag och skickas i en samlad pdf till projektledaren.
  • Man kan också rita digitalt på iPad, eller filma det som ritas om man vill se teckningar växa fram. Funkar bra på t.ex. mässor eller event
  • Rita på en vägg med kraftigare markers.

Kontakta mig med din idé för offert yvette.gustafsson@gmail.com