Sketch notes för RISE – Research institutes of Sweden

Graphic recording, visualisering av ämnet digitalisering

På ämnet Digitalisering gjordes 10 videos för forskningsinstitutet Rise (Research institute of Sweden). Manus var förinläst och till ljudfilen samt manuset i text gjorde jag först en skiss på hur ämnet skulle kunna ritas upp. Efter godkännande ritade jag skarpa versioner och färglade under tiden som det spelades in. Den färdiga videon snabbades upp för att passa med ljudfilen som spelats in.

Slutkund var http://verksamt.se som jobbar för en ökad digitalisering inom svenska företag och samtliga videos finns på kunskapsbanken http://dagsattdigitalisera.se samt att de finns tillgängliga på YouTube.

Ämnen:
Affärsutveckling med digital logik,
Tekniken bakom digitaliseringen,
Företag i förändrad omvärld,
Digital produktion i smarta fabriker,
Ökat behov av innovation,
Digitaliserad logistik och infrastruktur,
Ny tid – nya behov av säkerhet,
Omvärldens krav påverkar internt,
Digitaliseringens påverkan på medarbetaren
Marknadsföring i nätverkssamhället.