Förälder i nytt land

Uppdragsgivare: Integrationscentrum, Social Resursförvaltning vid Göteborgs stad.

Utvecklingsansvarig: Maria Ottosson

Produktion av text och innehåll: Asha Adnan, Hanaa Yasin, Hanna Sernhede, Elisabeth Sivertsson, Maria Ottosson och Wathik Shawki.

Struktur, grafisk form och pedagogisk rådgivning: Elisabeth Sivertsson/Duolongo

Illustration: Yvette Gustafsson

Tryck: Första upplagan, Lenanders Grafiska AB, Kalmar 2019.

En handledning till kursen “Förälder i nytt land” som är en föräldrastödskurs för nyanlända i Sverige. Kursen är utvecklad som komplement och fördjupning till kursen i samhällsorientering som ges på Integrationscentrum, Göteborgs stad, där föräldrastödskurser har genomförts med nyanlända föräldrar sedan 2015.

Jag gjorde åtta stora illustrationer som visade olika familjesituationer och sex mindre illustrationer med mer känslomässig anknytning för att passa i handledningsmaterialet.