Berätta hur du menar!

Tre olika förslag för att jobba med berättande kommunikation.

Storytelling – case till produkt

En färdig produkt för att berätta hur något kan gå till. Det kan se ut på många olika sätt – här LEAs festival som handlar om processen att ta fram en festival på liten ort, som gjordes i samråd med en festivalgrupp i Lilla Edet för Kultur i Väst. Läs mer https://uvett.se/2020/06/24/leas-festival/

Arvode beror på omfattning och tidsåtgång.

Liveteckning

kallas även ibland Graphic Recording.

Jag sitter med på föreläsningar, stormöten och andra sammankomster för att fånga upp vad som sägs i rummet. Det är inte en transkribering av vad som sägs, utan en sammanfattning i liknelser i serieform. Här från Ungdomsfullmäktige Bokslut i april 2022.

Arvode, möte per timme:

  • 1 timme 4 000 kr
  • 2 timmar 5 500 kr
  • 3 timmar 6 500 kr
  • 4 timmar 7 500 kr

Tecknas för hand på A4-papper, scannas in och levereras till kund. Viss korrigering sker efter mötet med lätt färgläggning och förtydligande med färger (se bilder nedan. Klicka=större!)

Berätta med ord och bild

Ibland sitter man och pratar och pratar, men det verkar inte som att att man förstår varandra. För att göra enklare men tydliga anteckningar kan man behöva rita enkla figurer, något som många glömt bort hur man gör. En teckning behöver inte vara fin för att kommunicera, den behöver vara enkel, och det lär jag ut i min workshop Berätta med ord och bild.

Under ett tretimmarspass tar alla upp penna och papper och ritar vad de vill säga. Moment:

  • uppvärmningsövningar
  • att rita enkla former
  • pratbubblor och text till bild
  • återberätta information med enkla bilder

Efteråt kommer du att känna mer självförtroende i att rita enkla bilder som hjälper dig att kommunicera bättre. Men framför allt: Du kommer känna att det är roligt att rita för att berätta.

En workshop á 3 timmar (inkl. kort paus): 8500:- + moms.

Kontakta mig för att boka in en Workshop, Liveteckning eller Storytelling: kontakt@uvett.se